Ikon för Rikstermbanken

SMED

svensk term (rek.): SMED
förklaring:

Det står för ett japanskt synsätt som innebär en strävan mot att åstadkomma sådana rationaliseringar och förenklingar att ett verktygsbyte högst tar ett ensiffrigt antal minuter i anspråk.

engelsk term (rek.): single minute exchange of die
engelsk term (acc.): SMED
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004