Ikon för Rikstermbanken

ROI

svensk term (rek.): ROI
definition:

avkastning på investerat kapital, dvs. förenklat uttryckt vinst i förhållande till investerat kapital

engelsk term (rek.): return on investment
engelsk term (acc.): ROI
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004