Ikon för Rikstermbanken

Poissonfördelning

svensk term (rek.): Poissonfördelning
definition:

statistisk fördelning som karaktäriseras av att standardavvikelsen är lika med roten ur medelvärdet

engelsk term (rek.): Poisson distribution
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004