Ikon för Rikstermbanken

PLM-system

svensk term (rek.): PLM-system
definition:

datoriserat system som hjälper företag att dokumentera och hålla reda alla typer av information om sina produkter under samtliga faser av deras produktlivscykler

engelska termer (rek.): PLM-system
product lifecycle management
engelsk term (acc.): PLM
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004