Ikon för Rikstermbanken

PBB

svensk term (rek.): PBB
svensk term (acc.): produktion med begränsad bemanning
förklaring:

Detta kan exempelvis innebära att en produktionscell endast är bemannad under dagskift medan den under resten av dygnet körs obemannat.

 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004