Ikon för Rikstermbanken

OPT

svensk term (rek.): OPT
förklaring:

Både en produktionsfilosofi och ett planeringssystem byggt på en optimeringsmetod. Grundtanken i OPT är att identifiera de falskhalsar som begränsar materialflödena och att koncentrera planeringsinsatserna på att utnyttja dessa flaskhalsresurser i så stor utsträckning som möjligt.

engelsk term (rek.): optimized production technology
engelsk term (acc.): OPT
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004