Ikon för Rikstermbanken

OLF

svensk term (rek): OLF
förklaring:

OLF är en förkortning för Order – lager – fakturering, dvs. för de grundfunktioner som finns i ett datoriserat kundordersystem. System av det här slaget kallas ofta OLF-system.

 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004