Ikon för Rikstermbanken

Monte Carlo-metoden

svensk term (rek.): Monte Carlo-metoden
förklaring:

Monte Carlo-metoden är en speciell form av simulering som kännetecknas av att den bygger på stokastiska modeller av verklig förhållanden. I sådana modeller utförs simuleringar av verkliga förlopp med hjälp av slumptalsgenerering från stokastiska processer.

engelsk term (rek.): Monte Carlo simulation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004