Ikon för Rikstermbanken

MRP II

svensk term (rek): MRP II
förklaring:

Det kan sägas vara en vidareutveckling av begreppet MRP, därav II-tillägget. Vidareutvecklingen avser i första hand att styrningen av materialflödena betraktas i ett vidare perspektiv med hänsynstagande till även andra typer av resurser än material.

engelsk term (rek): manufacturing resource planning
engelsk term (acc): MRP II
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004