Ikon för Rikstermbanken

MAD

svensk term (rek.): MAD
förklaring:

MAD är lika med medelvärdet av de absoluta prognosfelen under ett antal prognosperioder. För prognosfel som kan antas vara normalfördelade är prognosfelens standardavvikelse lika med 1,25 MAD.

engelsk term (rek.): mean absolute deviation
engelsk term (acc.): MAD
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004