Ikon för Rikstermbanken

LCC

svensk term (rek): LCC
definition:

metod för att bedöma totalkostnaderna för en produkt under hela dess livslängd

engelsk term (rek): life cycle cost
engelsk term (acc): LCC
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004