Ikon för Rikstermbanken

KOD 39

svensk term (rek.): KOD 39
definition:

alfanumeriskt streckkodssystem som framför allt används i industriella tillämpningar för märkning av gods

anmärkning:

Koden innehåller 43 tecken, 0–9, A–Z samt sju specialtecken. Varje tecken består av nio kodelement, varav tre skall vara breda och resten smala, därav namnet på koden. Kod 39 är Odette-standard.

engelsk term (rek.): Code 39
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004