Ikon för Rikstermbanken

Japanska sjön

svensk term (rek.): Japanska sjön
förklaring:

Japanska sjön är en liknelse som innebär, att om man tappar tillräckligt med vatten ur en sjö kommer båtarna i sjön att gå på grund och man får därigenom reda på var grunden finns så att man kan göra något åt dem. Liknelsen syftar på att man inte skall dölja problem och ofullkomligheter i ett materialflöde med lager och andra typer av buffertar. I stället bör man reducera dessa lager och buffertar så att de egentliga problemen kommer upp till ytan och man därigenom kan få möjlighet att lösa dem.

engelsk term (rek.): The Japanese river
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004