Ikon för Rikstermbanken

Incoterms

svensk term (rek): Incoterms
förklaring:

Incoterms är en uppsättning regler för fördelning av kostnader och ansvar för en leverans mellan köpare och säljare. Regelverket ges ut av ICC, International Chamber of Commerce.

engelsk term (rek): Incoterms
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004