Ikon för Rikstermbanken

ISO 14000

svensk term (rek.): ISO 14000
förklaring:

ISO 14000 är en generell managementstandard för att hantera miljöfrågor. Den innehåller ett system av hjälpmedel för att i företaget säkerställa att den miljöpåverkan som verksamheten medför står i överensstämmelse med de krav som ställs av lagar och förordningar.

 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004