Ikon för Rikstermbanken

Gantt-schema

svensk term (rek.): Gantt-schema
definition:

grafiskt hjälpmedel för att utarbeta och illustrera tidplaner

anmärkning:

Den horisontella axeln används som tidsskala. På den vertikala axeln anges de maskiner, personer eller andra objekt som planeringen avser. Den traditionella planeringstavlan är en typ av Gantt-schema.

engelsk term (rek.): Gantt chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004