Ikon för Rikstermbanken

GFO

svensk term (rek): GFO
svensk term (acc): gränslösa flödesorganisationer
förklaring:

Begreppet representerar ett organisationskoncept för producerande företag. Det kännetecknas i första hand av en helhetssyn, flödesorientering, gränsöverskridande ansvar och rutiner mellan företagsfunktioner, gränsöverskridande avseende uppdelningen i arbetare och tjänstemän samt användning av målstyrda grupper och kompetensutveckling av alla medarbetare.

engelsk term (rek): GFO
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004