Ikon för Rikstermbanken

FOB

svensk term (rek.): FOB
definition:

avtalsvillkor som definierar när ansvaret för en leverans övergår från säljare till köpare

anmärkning:

Att köpa FOB innebär att köparen betalar och ansvarar för leveransen från det att godset lämnar säljarens lokaler.

engelsk term (rek.): free on board
engelsk term (acc.): FOB
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004