Ikon för Rikstermbanken

Deminghjulet

svensk term (rek.): Deminghjulet
svenska termer (acc.): PDCA-cykeln
förbättringscykeln
förklaring:

Deminghjulet är en metodik för att bedriva förbättringsarbete, speciellt i kvalitetssammanhang. Den kallas också PDCA-cykeln där P står för Plan, D för Do, C för Check och A för Act.

engelsk term (rek.): Deming circle
engelsk term (acc.): PDCA-cycle
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004