Ikon för Rikstermbanken

Delphimetoden

svensk term (rek.): Delphimetoden
förklaring:

Delphimetodik är ett tillvägagångssätt för att prognostisera eller förutsäga händelser som bygger på att man stegvis kombinerar och stämmer av ett antal experters åsikter. Metodiken är kvalitativ och i första hand lämplig när det finns behov av långsiktiga bedömningar av framtida skeenden och förlopp.

engelsk term (rek.): Delphi method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004