Ikon för Rikstermbanken

CPFR

svensk term (rek.): CPFR
förklaring:

Det är ett koncept som innebär att företag i försörjningskedjor kommunicerar och samverkar med varandra för att kunna arbeta med gemensamma och överensstämmande prognoser och planer så att man kan åstadkomma effektivare och säkrare materialförsörjning.

engelsk term (rek.): collaborative planning, forecasting and replenishment
engelsk term (acc.): CPFR
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004