Ikon för Rikstermbanken

CIM

svensk term (rek): CIM
förklaring:

CIM-begreppet kan uppfattas som ett synsätt för att åstadkomma integrerade datorsystem och automatiseringssystem med syfte att uppnå administrativa rationaliseringseffekter, kvalitetsförbättringar och reduktion av genomloppstider från kundorder och/eller design till leverans av färdig produkt.

engelsk term (rek): computer integrated manufacturing
engelsk term (acc): CIM
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004