Ikon för Rikstermbanken

CAPP

svensk term (rek): CAPP
förklaring:

Begreppet avser datorstödd produktionsberedning och kan exempelvis omfatta system för processberedning, operationsberedning, verktygsspecificering, hjälpmedel för NC-programmering o dyl.

engelsk term (rek): computer aided process planning
engelsk term (acc): CAPP
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004