Ikon för Rikstermbanken

ADR – S

svensk term (rek.): ADR – S
förklaring:

ADR – S är en kungörelse om föreskrifter för inrikes väg- och terrängtransporter av farligt gods.

 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004