Ikon för Rikstermbanken

ABC-kalkylering

svensk term (rek): ABC-kalkylering
svensk term (acc): ABC
definition:

kalkylmetodik som innebär att omkostnader summeras per grupper av aktiviteter och att de därefter fördelas på kostnadsbärare med hjälp av så kallade kostnadsdrivare

anmärkning:

Kostnadsdrivarna för varje grupp av aktiviteter väljs så att kostnadsbärarna belastas i proportion till den resursförbrukning som de förorsakar.

engelsk term (rek): activity based costing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004