Ikon för Rikstermbanken

överlappningstid

svensk term (rek.): överlappningstid
definition:

den minsta produktionstid som måste ha förflutit i en viss operation innan nästföljande operation får påbörjas, så kallad startfördröjning, alternativt den minsta produktionstid som måste förflyta i en efterföljande operation från det att föregående operation färdigställts, så kallat färdigfördröjning

anmärkning:

Termen används för att specificera överlappning mellan operationer.

engelsk term (rek.): overlapping time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004