Ikon för Rikstermbanken

överlappningskvantitet

svensk term (rek.): överlappningskvantitet
definition:

den minsta kvantitet som måste vara färdigtillverkad i en operation för att motsvarande order skall få transporteras till nästföljande operation

anmärkning:

Termen används för att specificera tillåten överlappning mellan operationer.

engelsk term (rek.): overlapping quantity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004