Ikon för Rikstermbanken

överbeläggning

svensk term (rek.): överbeläggning
definition:

det antal beläggningstimmar som överskrider tillgänglig kapacitet under en viss planeringsperiod

engelsk term (rek.): overload
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004