Ikon för Rikstermbanken

öppen struktur

svensk term (rek.): öppen struktur
definition:

struktur där inte alla i moderartikeln ingående artiklarna fullt specificerats, innehållsmässigt eller med avseende på består-av-kvantitet

anmärkning:

Öppna strukturer används som ett alternativ för hantering av kundordervarianter på produkter. Metoden innebär att strukturöppningarna preciseras först när kundorder erhållits.

engelsk term (rek.): open bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004