Ikon för Rikstermbanken

återanskaffningstid

svensk term (rek.): återanskaffningstid
förklaring:

Begreppet återanskaffningstid har samma innebörd som ledtid från leverantör eller den egna verkstaden. Som begrepp används det oftast

i anknytning till att fylla på lager från extern leverantör.

engelsk term (rek.): replenishment lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004