Ikon för Rikstermbanken

upphovsrätt

svensk term: upphovsrätt
förklaring:

Regleras i upphovsrättslagen (SFS 1960:729) som ger upphovsmannen ensamrätt till sitt verk oavsett om det är ett litterärt eller konstnärligt verk, inkl. datorprogram.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008