Ikon för Rikstermbanken

tillbud

svensk term: tillbud
definition:

situation när sådana riskfaktorer varit för handen att fara uppstått utan att detta orsakat någon skada

anmärkning:

Ett tillbud kan också vara ett avbrutet händelseförlopp som kunde medfört skada.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008