Ikon för Rikstermbanken

systemansvarig

svensk term: systemansvarig
definition:

den person som ansvarar för ett specifikt datorsystem, däribland även säkerhetsskyddet

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008