Ikon för Rikstermbanken

subversion

svensk term: subversion
definition:

säkerhetshotande verksamhet som, utan att krigshandlingar tillgrips, ytterst syftar till att vårt statsskicks omstörtas eller att riket bringas i beroende av främmande makt

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008