Ikon för Rikstermbanken

spårbarhet

svensk term: spårbarhet
definition:

möjlighet att verifiera ursprung, äkthet, befogenhet och behörighet

anmärkning:

Orsaken till en händelse i en tillverknings- eller utvecklingsprocess skall kunna verifieras. Redovisningsprincip innebärande att det skall vara möjligt att ställa enskilda individer till ansvar för sina handlingar.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008