Ikon för Rikstermbanken

skyddsobjekt

svensk term: skyddsobjekt
förklaring:

Med skyddsobjekt avses anläggning, område mm som skyddas enligt lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar (Källa: SFS 1990:217) 

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008