Ikon för Rikstermbanken

skyddsklass

svensk term: skyddsklass
definition:

kraven på inbrottsskydd indelas ofta av försäkringsbolagen i tre skyddsklasser, där 1 anger det lägsta kravet och 3 det högsta kravet

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008