Ikon för Rikstermbanken

skyddsavstånd

svensk term: skyddsavstånd
definition:

avstånd mellan exempelvis förvaringsplats för brandfarlig vara och intilliggande byggnad

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008