Ikon för Rikstermbanken

skadebegränsande åtgärder

svensk term: skadebegränsande åtgärder
definition:

åtgärder som minskar konsekvenserna av en skada/olycka

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008