Ikon för Rikstermbanken

sekretessbedömning

svensk term: sekretessbedömning
definition:

fastställande av informations skyddsbehov och i verksamhet där offentlighetsprincipen gäller även en bedömning av huruvida sekretesslagens bestämmelser är tillämpliga

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008