Ikon för Rikstermbanken

sårbarhet

svensk term: sårbarhet
definition:

skillnad mellan önskad säkerhet och befintlig säkerhet vid ett visst tillfälle

anmärkning:

Svaghet i ett system eller i en verksamhet i form av bristande förmåga att motstå hot.

Kritiskt beroende av en tillgång.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008