Ikon för Rikstermbanken

säkerhetsunderrättelsetjänst

svensk term: säkerhetsunderrättelsetjänst
definition:

verksamhet som bedrivs med särskilt syfte att klarlägga säkerhetshotande verksamhet

anmärkning:

Termen används främst vid frågor som rör rikets säkerhet.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008