Ikon för Rikstermbanken

säkerhetstjänst

svensk term: säkerhetstjänst
definition:

verksamhet som syftar till att upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008