Ikon för Rikstermbanken

säkerhetsskydd

svensk term: säkerhetsskydd
förklaring:

Sammanfattande benämning på åtgärder för att hindra eller försvåra verksamhet som hotar t.ex. en organisations säkerhet och/eller integritet.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008