Ikon för Rikstermbanken

säkerhetspolicy

svensk term: säkerhetspolicy
definition:

policy som övergripande anger organisationens syn på säkerhet och inriktning av säkerhetsarbetet

anmärkning:

Säkerhetspolicyn fastställes vanligen av styrelsen eller VD.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008