Ikon för Rikstermbanken

säkerhetshotande verksamhet

svensk term: säkerhetshotande verksamhet
förklaring:

Sammanfattande benämning på verksamhet som kan hota rikets säkerhet. Sammanfattande benämning på kriminell, oetisk eller illojal verksamhet som kan hota ett företags verksamhet eller existens.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008