Ikon för Rikstermbanken

säkerhetsöverenskommelse

svensk term: säkerhetsöverenskommelse
definition:

avtal som reglerar inbördes ansvarsförhållanden mellan två parter vad avser säkerhetsskyddet

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008