Ikon för Rikstermbanken

riskpremie (1)

svensk term: riskpremie (1)
användningsområde: i livförsäkring
definition:

den del av premien som bedöms vara erforderlig för att täcka själva försäkringsrisken

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008