Ikon för Rikstermbanken

risknivå

svensk term: risknivå
definition:

resultatet av sannolikheten för och konsekvensen av en skada

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008