Ikon för Rikstermbanken

riskmiljö

svensk term: riskmiljö
definition:

den miljö ett företag lever i vad gäller risken för exempelvis personskador, objektskador, kriminella handlingar, följdskador och skadeståndskrav

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008